Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika

Ergonomika (186 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ergonomika (18)

  Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti trijų vietų darbo kabinetą (biurą) ir parinkti tinkamą apšvietimą. Biuras suprojektuotas taip, kad darbuotojai jaustųsi patogiai, galėtų laisvai judėti prie stalo ir biure, turėtų pakankamai erdvės. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas. Apšvietimas. Išvados. Suprojektuotas biuras (darbo kabinetas). Sutartiniai ženkliai.
  Ergonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-01
 • Ergonomika (19)

  Įvadas. Darbo priemonių parinkimas. Kėdės. Stalai. Spinta. Laukiamojo baldai. Kompiuteriai. Darbo patalpa. Darbo aplinka. Biuro baldų išdėstymo schema. Šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Ergonomika (2)

  Įvadas. Ergonomiško biuro patalpų aprašymas, baldų išdėstymas, darbo vietų išdėstymas, reikiamo apšvietimo skaičiavimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-09-19
 • Ergonomika (20)

  Ergonomika. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Darbinių sistemų samprata.. Darbinių sistemų charakteristika. Darbinių sistemų projektavimas. Priešgaisrinė sauga. Degimo sistemos ir procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Ergonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Ergonomika (21)

  Įvadas. Ergonomikos veiklos principai. Ergonomikos principai ir metodai. Sistema Žmogus–Mašina–Aplinka (Ž-M-A) ir jos elementų tarpusavio ryšiai. Gamybos ergonominės problemos. Klausa ir jos galimybės. Garsinės informacijos perdavimas. Fizinis darbas. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Darbo psichologija. darbo aplinkos cheminis kenksmingumas ir jo mažinimas. Apsauga nuo triukšmo. Ergonomikos principų taikymas projektuojant sistemą. Veiklos projektavimas. Antropometrija ir jos taikymas projektavime.
  Ergonomika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-12-14
 • Ergonomika (22)

  Įvadas. Patalpos aprašymas. Baldai. Apšvietimas. Išvados. Darbo kabineto, kuriame yra dvi kompiuterizuotos darbo vietos išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-23
 • Ergonomika (23)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas. Apšvietimas. Išvados. Šviestuvų išdėstymo schema. Grafinis planas.
  Ergonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-07
 • Ergonomika (24)

  Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parinkimas. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Darbo sąlygų tyrimas. Užduoties ir veiklos analizė. Duomenų analizė. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Griaučiai. Raumenų sistema. Kraujotakos sistema. Virškinamasis traktas. Inkstai. Limfinė sistema. Kvėpavimo organai. Oda. Nervų sistema. Reprodukcinė sistema. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis matymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Odos jutimų organai. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Fizinio darbo krūvis. Nuovargis ir darbingumo atstatymas. Kūno judesių tipai. Judesių greitis ir jų valdymas. Psichologiniai darbo aspektai. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Atmintis. Sprendimų priėmimas. Dėmesys. Emocijos ir jausmai. Stresas. Frustracija. Apšvietimas. Pagrindiniai Šviesos matavimo vienetai. Gamybinio apšvietimo klasifikacija. Apšvietimas. Dirbtinės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių projektavimas. Šiluminis komfortas. Pagrindinės charakteristikos. Žmogaus termoreguliacijos pagrindai. Šiluminės aplinkos įtaka žmogaus organizmui. Šiluminis komfortas. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Šiluminės aplinkos parametrų matavimas. Toksikologinis komfortas. Akustinis komfortas. Triukšmo prigimtis, sklidimas ir parametrai. Triukšmo poveikis žmogaus sveikatai. Akustinis komfortas. Apsauga nuo triukšmo. Individualios apsaugos nuo triukšmo priemonės. Apsauga nuo vibracijų. Darbinės veiklos projektavimo principai. Žmogaus galimybių ir ypatybių reikšmė sąveikos terpės projektavime. Mašinų, įrankių ir gaminių projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Saugos darbe norminiai aktai ir jų reikalavimų kontrolė. Saugos darbe organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugūs technologiniai procesai. Elektros srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjusiajam. Pavojingų situacijų elektros įrenginiuose susidarymo atvejų analizė. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Apsauga nuo statinės elektros ir žaibo. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Degimo ir sprogimo procesai. Gaisrinės saugos organizavimas. Gamybinių įmonių, technologinių procesų, įrenginių ir komunikacijų priešgaisrinė profilaktika. Gaisrų gesinimo budai. Gaisrų gesinimo technika: gaisrinis vandentiekis, pirminės gesinimo priemonės, automatinei gesinimo įrenginiai. Signalizacija ir ryšiai. Potencialiai pavojingi objektai ir įrengimai. Ekstremalių situacijų priežastys. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Laboratoriniai darbai: Apšvietimo tyrimas; Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu; Gamybinės aplinkos oro užterštumo mažinimas; Įnulinimo efektyvumo tyrimas; Rašytinės informacijos ergonomiškumo tyrimas; Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas; Statiniai antropometriniai matavimai; Triukšmo tyrimas; Žmogaus darbinės atminties galimybių tyrimas.
  Ergonomika, konspektas(56 puslapiai)
  2007-04-07
 • Ergonomika (25)

  Įvadas. Darbo patalpos pasirinkimas. Darbo priemonės. Ergonomiška darbo vieta. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterinė darbo vieta. Darbo patalpos įrengimas. Lubos. Sienos. Grindys. Langai. Durys. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Apšvieta. Triukšmas. Pasirinktų šviestuvų kiekis ir tipas. Išvados. Baldų išdėstymo schema. Šviestuvų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-20
 • Ergonomika (26)

  Įvadas. Užduotis. Suprojektuoti kompiuterizuota darbo vietą pagal HN 32:2004 bei darbo vietų įrengimo bendruosius reikalavimus ir savuosius antropometrinius parametrus. Darbo vieta. Parenkamas stalas. Parenkama kėdė. Parenkama klaviatūros, pelės, monitoriaus vieta bei aukštis. Orgtechnikos parinkimas ir išdėstymas darbo vietoje. 2 užduotis: Įvertinti krovinių kėlimo rankomis darbo sunkumą. 3 užduotis: Apskaičiuoti rekomenduojamą keltinio krovinio svorį ir darbo bei poilsio pertraukų trukmę.
  Ergonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-05-05
 • Ergonomika (27)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas . Darbo stalas. Darbo kėdė. Klaviatūra. Monitorius. Apšvietimas. Darbo vieta. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Ergonomika (28)

  6 laboratoriniai darbai. Fizinio krūvio tyrimas. Statiniai antropometriniai matavimai. Žmogaus darbinės atminties galimybių tyrimas. Rašytinės informacijos ergonomiškumo tyrimas. Darbo ir poilsio laiko kompiuterizuotoje darbo vietoje planavimas. Valdymo Pultų Ir Prietaisų Ergonominis Įvertinimas. Ergonomikos sąvoka (samprata). Ergonomikos tikslai. Ergonomikos mokslo išskirtiniai bruožai. Ergonomikai kaip mokslui nepriimtina. Šiuolaikinės gamybos ergonominės problemos. Ergonomika inžinieriaus veikloje. Ergonomikos principai ir metodai. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Bendri reikalavimai anketai. Duomenų analizė – apie tai pirmas laboratorinis. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Oda. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis matymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Skonio ir uoslės jutimo organai. Odos jutimų organai. Fizinis ir protinis nuovargis. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Antropometrija ir jos taikymas. Kūno dydžių įvairovė ir statiniai dinaminiai matmenys. Antropometrinių duomenų taikymas. Profesinė biomechanika ir jos metodai. Kėlimo proceso biomechanika. Sprendimų priėmimas. Emocijos ir jausmai. Stresas ir frustracija. Profesinio tinkamumo problemos. Ergonomika projektavime. Darbinės veiklos projektavimo principai. Darbinės veiklos projektavimo elementai. Žmogaus galimybių ir ypatybių reikšmė interfeiso projektavime. Žmogaus ir mašinos interfeiso projekto įvertinimo metodai.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
 • Ergonomika (29)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas. Darbo stalas. Darbo kėdė. Klaviatūra. Monitorius. Apšvietimas. Darbo vieta. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-09-26
 • Ergonomika (3)

  Patalpų aprašymas. Darbo priemonių išdėstymas ir aprašymas. Darbo aplinkos aprašymas. Apšvietimas ir jo apskaičiavimas. Biuro patalpos šviestuvų ir baldų išdėstymo schema. Žymėjimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Ergonomika (30)

  Ergonomika pagal Z. Ramono ir D. Čikotienės mokomąja knygą. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. žmogaus psichofiziologinės galimybės. Rega. Žmogaus akis. Akies funkcijos. Adaptacija. Regos charakteristikos. Regėjimo riba. Klausa Garso suvokimas. Kūno pojūčiai. Odos pojūčiai. Uodimo pojūčiai. Skonio pojūčiai. Žmogaus psichinės savybės. Suvokimas. Atmintis. Apsisprendimas Dėmesys. Mąstymas. Mąstymo rūšys. Mokymasis ir išmokimas. Darbo fiziologija. Energijos sąnaudos. Judesiai ir apkrovos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Termoreguliacija. Darbo priemonių projektavimas. Antropometrinių duomenų taikymas projektavime. Bendrieji projektavimo principai. Skiriami. 3 projektavimo būdai. Darbas sėdint. Darbas stovint. Darbas judant. Sistemos "žmogus – mašina - aplinka" valdymas. Judesių kontrolė. Reakcijos laikas Regimoji informacija. Pagrindiniai reikalavimai, keliami regimajai informacijai. Regimoji informacija pateikiama. Valdymo priemonės. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys, jų vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Bendrosios nuostatos. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Degimas. Sprogimas Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės.
  Ergonomika, špera(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ergonomika (31)

  6 ergonomikos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-17
 • Ergonomika (32)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Patalpos išmatavimai. Darbo patalpos įrengimas. Darbo priemonės. Darbo aplinkos reikalavimai. Kabineto apšvietimas. Šviestuvų išdėstymo tvarka. Baldų išdėstymo tvarka. Darbas iliustruotas schemomis.
  Ergonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-18
 • Ergonomika (33)

  Įvadas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Patalpos išplanavimas. Apšvietimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-17
 • Ergonomika (34)

  6 laboratoriniai ergonomikos darbai. Gamybinių patalpų mikroklimato parametrų tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti pagrindinius gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų normavimo principus ir darbo zonos mikroklimato parametrus. Kenksmingų dujų koncentracijos ore nustatymas. Darbo tikslas: susipažinti su kenksmingų dujų ir garų didžiausiomis leistinomis koncentracijomis. Nustatyti kenksmingų dujų arba garų koncentraciją ore eksperimentuodami. Dulkėtumo nustatymas. Darbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausiai sprogia. Realios patalpos natūralaus ir dirbtinio apšvietimo tyrimas ir skaičiavimas. Darbo tikslas. Nustatyti patalpos darbo vietų natūralaus apšvietimo reikšmes, nustatyti dirbtinio apšvietimo stiprumą. Sulyginti gautas tyrimo reikšmes su minimalaus apšvietimo reikšmėmis ir įvertinti apšvietimo sąlygas. Parinkti orientacinį šviestuvų kiekį 72 m2 auditorijai. Žmogaus varžos matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su srovės poveikiu. Nustatyti srovės poveikio ribą. Triukšmo matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su triukšmomačio veikimu. Išmatuoti triukšmo lygį esant skirtingam dažniui. Išmatuoti triukšmo lygį naudojant skirtingas izoliacines medžiagas. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-10
 • Ergonomika (35)

  Įvadas. Patalpos aprašymas. Darbo priemonių išdėstymas ir aprašymas. Darbo stalas. Darbo kėdė. Monitorius. Klaviatūra. Darbo aplinkos aprašymas. Akustinis triukšmas. Mikroklimatas. Apšvietimas. Apšvietimo apskaičiavimas. Išplanavimo eskizas. Žymėjimas. Pirktos prekės. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-02-20
Puslapyje rodyti po