Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika

Ergonomika (186 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ergonomika (37)

  Teoriniai ir metodologiniai ergonomikos pagrindai. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Antropometrija. Žmogaus psichofiziologinės galimybės. Rega. Akies funkcijos. Regos charakteristikos. Klausa. Garso kilmė. Garso suvokimas. Kūno pojūčiai. Uodimo pojūčiai. Kalba. Psichofiziologinių savybių kitimas. Standartizacijos įtaka psichofiziologinėms žmonių savybėms. Žmogaus psichinės savybės. Suvokimas. Atmintis. Apsisprendimas. Dėmesys. Mąstymas. Mokymasis ir išmokimas darbo fiziologija. Energijos sąnaudos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Termoreguliacija. Darbo priemonių projektavimas. Antropometrinių duomenų taikymas projektavime. Darbas sėdint. Darbas stovint. Darbas judant. Sistemos "žmogus – mašina – aplinka" valdymas. Judesių kontrolė. Regimoji informacija. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrai. Mikroklimato parametrų tyrimas. Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Apšvietimas. Šviesos technikos pagrindai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Triukšmas1. Triukšmo charakteristikos. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Vibracija. Vibracijos samprata. Vibracijos poveikis žmogui. Apsauga nuo vibracijų. Elektromagnetinės spinduliuotės samprata. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis žmogui. Apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Kompiuterizuotų sistemų ergonomika. Darbų su kompiuteriais organizavimas. Ergonomiška kompiuterizuota darbo vieta. Darbo aplinka dirbant su kompiuteriais. Darbo santykių reglamentavimas. Terminai. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys, sutarčių vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Bendros nuostatos. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Gaisrinės saugos pagrindai. Degimas. Sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės.
  Ergonomika, špera(14 puslapių)
  2009-05-06
 • Ergonomika (38)

  Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Rega. Kūno pojūčiai. Kalba. Psichofiziologinių savybių kitimas. Suvokimas. Atmintis. Dėmesys. Apsisprendimas. Mąstymas. Mokymasis ir išmokimas. Profesinis stresas. Pagrindinių žmogaus veiklos formų. klasifikacija. Energijos sąnaudos. Judesiai ir apkrovos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Profesinio perkrovimo sindromas. Judesių kontrolė. Regimoji informacija. Girdimoji informacija. Sistemos "Žmogus - mašina" suderinamumas. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrų tyrimas. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Šviesos technikos pagrindai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai.
  Ergonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2009-06-22
 • Ergonomika (39)

  Įvadas. Darbo tikslas. Kabineto įrengimas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Kabineto apšvietimas. Išvados. Priedai: Baldų išdėstymo schema, Šviestuvų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-20
 • Ergonomika (4)

  Įvadas. Darbo vieta. Darbo patalpos paskirtis. Darbo patalpos parinkimo kriterijai. Darbo patalpos įrengimas. Darbo patalpos apdaila. Darbo aplinka. Darbo priemonės. Stalas. Kėdės. Spintos, spintelės lentynos. Vaizduoklis. Klaviatūra. Pelė. Smulkios interjero detalės. Mikroklimatas. Išvados. Grafinė dalis.
  Ergonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-24
 • Ergonomika (40)

  Ergonomikos namų darbas. Įvadas. Patalpos pasirinkimas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Šviestuvų tipas ir kiekis. Šviestuvų išdėstymo schema. Baldų išdėstymo schema. Schemos ženklų paaiškinimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-17
 • Ergonomika (41)

  Namų darbas Nr.1. Apšvietos lygio tyrimas. Kabinete yra paruošta 20 darbo vietų (stalas, kėdė, kompiuteris) studentams ir 1 darbo vieta dėstytojui (stalas ir kėdė.). Stalai išdėstyti U forma ir visi nusukti nuo šviesos šaltinių, kaip parodyta schemoje. Išvados ir palyginimas su normomis. Namų darbas Nr.2. Triukšmo lygio skaičiavimas. Projektuojama 18x56 m ploto gamybinė patalpa, į kurią turi būti nupirktos 48 mašinos. Įrengimai skleis 55-82 dB triukšmo lygį kiekviena. Tikslesni mašinų parametrai pateikiami antroje lentelėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-29
 • Ergonomika (42)

  Įvadas. Pagrindinis tikslas – sukurti darbo kabinetą, kad būtų mažinamas žmogaus dirbamas fizinis krūvis skatinantis jo mastymą, atmintį, dėmesį ir sukurti geras darbo sąlygas. Darbo kabinetas. Darbo aplinka. Erdvės reikalavimai. Apšvieta. Mikroklimatas. Triukšmas. Darbo priemonės. Kompiuteris. Klaviatūra. Darbo kėdė. Darbo stalas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-03-18
 • Ergonomika (43)

  įvadas. Darbo vietos ergonominė analizė. Krovinių kėlimas rankomis. Darbo poza ir judesiai. Horizontali darbo poza. Darbo vietos projektavimas. Elementų išdėstymo darbo erdvėje įvertinimas. Sistema žmogus-mašina-aplinka ir jos elementų tarpusavio ryšiai. Ergonominiai sistemos ž- m- a rodikliai ir jų tarpusavio ryšys. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Ergonomika, referatas(11 puslapių)
  2010-05-17
 • Ergonomika (44)

  Įvadas. Darbo tikslas: pasiringtoje patalpose suprojektuoti ofiso apšvietimą. Išdėstyti darbo vietas ir apskaičiuoti pagal šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodą. Darbo aplinka.isvados
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-12-07
 • Ergonomika (45)

  Ergonomika Namų darbo užduotis. Įvadas. Patalpų aprašymas. Lubos. Sienos. Grindys. Darbo priemonių išdėstymas ir aprašymas. Darbo stalas. Dokumentų spinta(stalčiai). Darbo kėdė. Kėdės. Posėdžių stalas. Kompiuterio monitoriaus ir klaviatūra. Spausdintuvas. Procesorius. Telefonas ir faksas. Kiti reikmenys. Darbo aplinkos aprašymas. Apšvietimas ir jo apskaičiavimas. Kabineto baldų išdėstymo schema. Kabineto šviestuvų išdėstymo schema. Žymėjimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2012-02-13
 • Ergonomika (5)

  Ergonomikos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-07
 • Ergonomika (6)

  Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Schema.
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ergonomika (7)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Apšvietimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Ergonomika (8)

  Ergonomikos samprata. Raida. Ergonomikos tyrimo metodologija. Žmogaus veiksnys. Darbinių sistemų samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Degimo sistemos ir procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Gaisro signalizacija ir ryšiai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gesintuvai. Asmeninės apsauginės priemonės. Bendrieji reikalavimai.
  Ergonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Ergonomika (9)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų kūrimas. Darbo vietų išdėstymas. Apšvietimas. Išvados. Darbo vietų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-05
 • Ergonomika dirbant kompiuteriu

  Įvadas. Ergonomika dirbant kompiuteriu. Darbo ir poilsio režimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-11
 • Ergonomika dirbant kompiuteriu (2)

  Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu. Ergonominiai reikalavimai displėjams. Ergonominiai reikalavimai klaviatūrai. Kėdės pasirinkimas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-29
 • Ergonomika dirbant kompiuteriu (3)

  Ergonomika dirbant kompiuteriu. Ar taip dirbama prie kompiuterio? Ergonominiai gaminiai. Ekonominis efektas.
  Ergonomika, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-23
 • Ergonomika: biuro patalpų įrengimas

  Darbo tikslas: Pasirinkti patalpą, kurioje būtų galima įrengti šiuolaikinio biuro darbo aplinką; Įrengti biuro patalpą parenkant ergonomiškus baldus, bei darbo priemones; Išdėstyti darbo vietas taip, kad darbuotojai galėtų patogiai, bei saugiai dirbti; Apskaičiuoti ir parinkti tinkamą apšvietimą. Įvadas. Biuro interjeras. Darbo priemonės. Stalai. Kompiuteriai. Faksai. Kėdės. Spintos. Patalpos pasirinkimas. Darbo patalpos įrengimas. Lubos. Sienos. Grindys. Langai. Durys. Darbo aplinka. Biuro apšvietos skaičiavimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Direktoriaus ir sekretorės kabinetų išplanavimas. Legendos. Ergonimiškų daiktų pavyzdžiai. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-05-21
 • Ergonomika: darbo vietos projektavimas

  Įvadas. Darbo vieta. Darbo patalpos paskirtis. Patalpos parametrai. Darbo aplinka. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Apšvieta. Elektromagnetinė spinduliuotė. Triukšmas. Paaiškinimas. Biuro kabineto išplanavimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-12-10
Puslapyje rodyti po