Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika>Ergonomikos namų darbai

Ergonomikos namų darbai (74 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimas (2)

  Įvadas. Bendra gamybos charakteristika. Darbo sąlygų vertinimo rezultatai. Darbo sąlygų ergonominis vertinimas. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Vertinimo rezultatai ir jų analizė. Priemonių darbo sąlygų gerinimui parinkimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-07-02
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika (2)

  Įvadas. Patalpos parinkimas. Patalpų apdaila. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Darbo aplinkos reikalavimai. Akustinis triukšmas. Šiluminė aplinka. Apšvietimas. Apšvietimo apskaičiavimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2007-02-05
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas

  Įvadas. Darbo vietą apibūdinantys duomenys. Darbo vietos rizikos vertinimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksnių planas. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Darbo stalas ir papildoma įranga. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Darbo apiforminimas. Darbo vietos įvertinimas pagal ergonominius reikalavimus. Rekomendacijos darbo vietos tobulinimui ergonominiu požiūriu. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-03-27
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas bei tobulinimo galimybės

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti, įvertinti savo darbo vietą (įmonėje UAB "HPS") ir palyginti rezultatus su kompiuterizuotos darbo vietos ergonominiais reikalavimais bei pasiūlyti kaip įmanoma juos patobulinti. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Darbo stalas ir papildoma įranga. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Pagrindiniai trūkumai ir privalumai. Ergonominiam darbo vietos tobulinimo pasiūlymai. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-23
 • Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas (2)

  Kabineto, su trimis kompiuterizuotomis darbo vietomis, įrengimas. Įvadas. Darbo užduotis. Patalpų aprašymas. Patalpos projektavimas. Darbo patalpos įrengimas. Patalpų apdaila. Darbo aplinka. Apšvietimas. Darbo priemonės ir jų aprašymas. Stalas. Kėdė. Kompiuteris. Skaičiavimai atlikti šviesos srauto skaičiavimo koeficiento metodu. Išvados. Legendos. Šviestuvų išdėstymo schema. Kabineto baldų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Kompiuterizuotos skaityklos apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu

  Įvadas. Darbo eiga. Užduotis: apskaičiuoti bendrąjį kompiuterizuotos skaityklos apšvietimą liuminescencinėmis lempomis ir sudaryti šviestuvų išsidėstymo schemą. Patalpos parametrai. Skaičiavimai. Simbolių reikšmės. Kompiuterizuotos skaityklos išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-04
 • Mokyklos vadovo darbo kabineto apšvietos apskaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu

  Apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu. Įvadas. Ergonomika. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo atlikimo metodai. Darbo svarba. 1 kabineto dalis – direktoriaus kabinetas. Darbo eiga. 2 kabineto dalis – sekretorės kabinetas. Darbo eiga. Legendos. Mokyklos vadovo kabineto išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-02
 • Ofiso darbo vietos išplanavimas

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Kabineto apšvietimas ir šviestuvų parinkimas. Darbo aplinka. Išvados. Schemos (2).
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-30
 • Ofiso darbo vietų išplanavimas, apšvietimo sistemos parinkimas (2)

  Įvadas. Įžanga. Apšvietimas. Rekomenduojamos kai kurių darbų apšviestumo normos. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Apšvietimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-17
 • Patalpos ir darbo vietos apšvietimas

  Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Bendros sąvokos. Reikalavimai apšvietai. Apšvietos įvertinimas.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-16
 • Triukšmo lygio gyvenamojoje vietovėje nustatymas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas

  Triukšmo lygio gyvenamojoje vietovėje nustatymas. Užduotis. Nustatyti triukšmo lygį gyvenamojoje vietovėje ir palyginti jį su leistinais lygiais. Duota. Oktaviniai triukšmo šaltinių garso galingumo lygiai. Triukšmo susilpnėjimas ore. Leistini garso slėgio lygiai. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduotis Apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Duota. Lentelė skaičiavimas atlikti. Duomenys skaičiavimams.
  Ergonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-03
 • Vadovo kabineto įrengimas

  Įvadas. Projektuojamos patalpos aprašymas. Darbo priemonės. Stalas. Kėdė. Kompiuteris. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Laukiamojo baldai. Biuro spinta. Darbo patalpos įrengimas. darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Triukšmas. Apšvieta. Išvados. Grafinė dalis. Kabineto išplanavimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Legendos.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-08
 • Vėdinimo projektavimas. Apšvietos poligrafinėse įmonėse skaičiavimas

  Darbo tikslas: Suprojektuoti racionalias ir atitinkančias darbo saugos sąlygas, spaustuvių patalpas ir įrengimų išdėstymą konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti užsakymai (pobūdis ir apimtis). Atlikti reikiamo vėdinimo intensyvumo (oro kaitos) skaičiavimus konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti užsakymai (pobūdis ir apimtis). Įvertinti kenksmingas išskyras pasirinktuose technologiniuose procesuose. Darbo eiga. Duomenys. Sprendimas. Įrenginių parinkimas. Suprojektuotas įrenginių išsidėstymas. Suprojektuotas įrenginių išsidėstymas. Išskiriamos šilumos skaičiavimas. Išskiriamų vandens garų kiekio skaičiavimas. Rezultatai. Darbo tikslas: Suprojektuoti racionalias ir atitinkančias darbo saugos sąlygas spaustuvių patalpas ir įrenginių išdėstymą konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti darbai (pobūdis ir apimtis). Atlikti reikiamo apšvietimo skaičiavimus konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti darbai (pobūdis ir apimtis). Duomenys. Sprendimas. Technologijų ir įrenginių parinkimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas. Medžiagų ir produkcijos srautų projektavimas. Apšvietimo skaičiavimas. Bendrojo apšvietimo skaičiavimas. Vietinio apšvietimo spausdinimo mašinos zonoje skaičiavimas. Vietinio atspaudų kontrolės stalo apšvietimas. Rezultatai.
  Ergonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Žmonių sauga ir ergonomika (5)

  Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo ir poilsio laikas. Ergonomikos samprata. Ergonomikos reikalavimai darbo vietų įrengimui. Techninė estetika. Nutekamųjų vandenų valymo įrenginiai. Lengvai užsidegančių medžiagų sandėliavimas ir darbas su jomis.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po