Šperos.lt > Sauga > Ergonomika > Ergonomikos laboratoriniai darbai
Ergonomikos laboratoriniai darbai

(52 darbai)

Apsauginio įžeminimo tyrimasLaboratorinio darbo tikslas: išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudojami prietaisai ir matavimo metodai. Laboratorinio darbo ataskaita: Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas; Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Grunto savitosios varžos nustatymas. Apytikslė savitoji grunto varža. Išvados. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (2)Darbo tikslas: Išmokti matuoti įžeminimo ir specifinę grunto varžą. Pagal gautus duomenis apskaičiuoti įžeminimą. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (3)Darbo tikslas. Naudojami prietaisai ir matavimo metodai. Darbo atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Išvados. Kontroliniai klausima ir atsakymai. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (4)Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudojami prietaisai ir matavimo metodai. Įžeminimo skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (5)Darbo tikslas. Išmokti matuoti įžeminimo bei specifinę grunto varžą. Pagal gautus duomenis apskaičiuoti įžeminimą. Darbo atlikimo tvarka. Ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (6)Darbo tikslas: išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudoti prietaisai. Darbo uždaviniai. Darbo atlikimo tvarka. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. Grunto savitosios varžos nustatymas. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Apšvietimo parametrų patalpoje tyrimasDarbo tikslas: nustatyti aplinkos fotometrinius parametrus. Darbo užduotis: susipažinti su fotometriniais parametrais, jų nustatymo metodais bei matavimo įranga. Išmatuoti natūralią ir dirbtinę apšvietą, skaistį patalpoje. Įvertinti apšvietos pasiskirstymą patalpoje šviesos šaltinių atžvilgiu. Apskaičiuoti fono atspindžio koeficientą, įvertinti tiriamąjį foną. Apskaičiuoti darbo zonos regos lauke matomo objekto ir fono skirtumo vertę ir įvertinti šį dydį. Remiantis atliktų matavimų rezultatais suformuluoti išvadas ir parengti darbo ataskaitą. Darbo eiga. Bendros žinios apie apšvietimo parametrus. Apšvietimo parametrų matavimo ir įvertinimo metodika. Matavimo prietaisai. Tyrimo objekto nustatymas. Apšvietimo parametrų nustatymas. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu (3)Įvadas. Darbo aplinka. Erdvės reikalavimai. Apšvieta. Mikroklimatas. Spinduliuotė. Darbo ir poilsio režimas. Darbo vietų kūrimas. Kompiuterizuota darbo vieta su papildoma zona. Priimta tokia bendra reikmenų išdėstymo darbo erdvėje tvarka. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymo schema. Skaityti daugiau
Apšvietimo tyrimasDarbo tikslas: Susipažinti su svarbiausiais šviesos technikos dydžiais ir vienetais, apšvietimo klasifikacija ir normavimo pagrindais; nustatyti patalpos darbo paviršių natūralaus apšvietimo koeficientą; nustatyti patalpos darbo vietų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikšmes, palyginti gautas reikšmes su normatyvinėmis ir įvertinti apšvietimo sąlygas; parinkti orientacinį šviestuvų kiekį 72 m2 auditorijai (pagal GLAMOX, 10 lentelę). Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Degių skysčių garų pliūpsnio temperatūros nustatymasDarbo tikslas. Nustatyti degių skysčių pliūpsnio temperatūrą. Užduotis. Ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ergonomika (28)6 laboratoriniai darbai. Fizinio krūvio tyrimas. Statiniai antropometriniai matavimai. Žmogaus darbinės atminties galimybių tyrimas. Rašytinės informacijos ergonomiškumo tyrimas. Darbo ir poilsio laiko kompiuterizuotoje darbo vietoje planavimas. Valdymo Pultų Ir Prietaisų Ergonominis Įvertinimas. Ergonomikos sąvoka (samprata). Ergonomikos tikslai. Ergonomikos mokslo išskirtiniai bruožai. Ergonomikai kaip mokslui nepriimtina. Šiuolaikinės gamybos ergonominės problemos. Ergonomika inžinieriaus veikloje. Ergonomikos principai ir metodai. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Bendri reikalavimai anketai. Duomenų analizė – apie tai pirmas laboratorinis. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Oda. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis matymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Skonio ir uoslės jutimo organai. Odos jutimų organai. Fizinis ir protinis nuovargis. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Antropometrija ir jos taikymas. Kūno dydžių įvairovė ir statiniai dinaminiai matmenys. Antropometrinių duomenų taikymas. Profesinė biomechanika ir jos metodai. Kėlimo proceso biomechanika. Sprendimų priėmimas. Emocijos ir jausmai. Stresas ir frustracija. Profesinio tinkamumo problemos. Ergonomika projektavime. Darbinės veiklos projektavimo principai. Darbinės veiklos projektavimo elementai. Žmogaus galimybių ir ypatybių reikšmė interfeiso projektavime. Žmogaus ir mašinos interfeiso projekto įvertinimo metodai. Skaityti daugiau
Ergonomika (31)6 ergonomikos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Skaityti daugiau
Ergonomika (34)6 laboratoriniai ergonomikos darbai. Gamybinių patalpų mikroklimato parametrų tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti pagrindinius gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų normavimo principus ir darbo zonos mikroklimato parametrus. Kenksmingų dujų koncentracijos ore nustatymas. Darbo tikslas: susipažinti su kenksmingų dujų ir garų didžiausiomis leistinomis koncentracijomis. Nustatyti kenksmingų dujų arba garų koncentraciją ore eksperimentuodami. Dulkėtumo nustatymas. Darbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausiai sprogia. Realios patalpos natūralaus ir dirbtinio apšvietimo tyrimas ir skaičiavimas. Darbo tikslas. Nustatyti patalpos darbo vietų natūralaus apšvietimo reikšmes, nustatyti dirbtinio apšvietimo stiprumą. Sulyginti gautas tyrimo reikšmes su minimalaus apšvietimo reikšmėmis ir įvertinti apšvietimo sąlygas. Parinkti orientacinį šviestuvų kiekį 72 m2 auditorijai. Žmogaus varžos matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su srovės poveikiu. Nustatyti srovės poveikio ribą. Triukšmo matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su triukšmomačio veikimu. Išmatuoti triukšmo lygį esant skirtingam dažniui. Išmatuoti triukšmo lygį naudojant skirtingas izoliacines medžiagas. Išvados. Skaityti daugiau
Ergonomika (5)Ergonomikos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Skaityti daugiau
Ergonomiškos darbo vietos projektavimasĮvadas. Ergonomiškos UAB "Baltijos valda" sekretorės darbo vietos projektavimo teorinė analizė. Darbo aplinka. Apšvietimas. Apšviestumas. Šiluminė aplinka. Spinduliuotė. Akustinis triukšmas. Patalpų apdaila. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. Klaviatūra. Monitorius. Ergonomiškos UAB "Baltijos valda" sekretorės darbo vietos projektavimo praktinė analizė. Darbo aplinka. Apšvietimas. Šiluminė aplinka. Akustinis triukšmas. Patalpų apdaila. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. Klaviatūra. Monitorius. Išvados. Skaityti daugiau
Firmos vadovo darbo kabineto apšvietos apskaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu (2)Apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu. Įvadas. Darbo priemonės. 1 kabineto dalis – direktoriaus kabinetas. Darbo eiga. 2 kabineto dalis – sekretorės kabinetas. Darbo eiga. Legendos. Mokyklos vadovo kabineto išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (10)Laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Teorinė dalis. Naudojami prietaisai. Darbo atlikimo tvarka. Darbo eiga. 1 užduotis. Išmatuoti meteorologines sąlygas laboratorijos patalpos darbo vietoje. 2 užduotis. Oro kiekio, reikalingo šilumos arba drėgmės pertekliui pašalinti, apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (11)Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas: Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Įranga ir medžiagos. Užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (3)Darbo tikslas. Naudojami prietaisai. Darbo atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Išvados. Kontroliniai klausimai ir atsakymai, Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (4)Darbo tikslas. Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normos reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Darbo priemonės. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau