Šperos.lt > Sauga > Ergonomika > Ergonomikos konspektai
Ergonomikos konspektai

(4 darbai)

Ergonomika (20)Ergonomika. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Darbinių sistemų samprata.. Darbinių sistemų charakteristika. Darbinių sistemų projektavimas. Priešgaisrinė sauga. Degimo sistemos ir procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Skaityti daugiau
Ergonomika (21)Įvadas. Ergonomikos veiklos principai. Ergonomikos principai ir metodai. Sistema Žmogus–Mašina–Aplinka (Ž-M-A) ir jos elementų tarpusavio ryšiai. Gamybos ergonominės problemos. Klausa ir jos galimybės. Garsinės informacijos perdavimas. Fizinis darbas. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Darbo psichologija. darbo aplinkos cheminis kenksmingumas ir jo mažinimas. Apsauga nuo triukšmo. Ergonomikos principų taikymas projektuojant sistemą. Veiklos projektavimas. Antropometrija ir jos taikymas projektavime. Skaityti daugiau
Ergonomika (24)Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parinkimas. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Darbo sąlygų tyrimas. Užduoties ir veiklos analizė. Duomenų analizė. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Griaučiai. Raumenų sistema. Kraujotakos sistema. Virškinamasis traktas. Inkstai. Limfinė sistema. Kvėpavimo organai. Oda. Nervų sistema. Reprodukcinė sistema. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis matymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Odos jutimų organai. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Fizinio darbo krūvis. Nuovargis ir darbingumo atstatymas. Kūno judesių tipai. Judesių greitis ir jų valdymas. Psichologiniai darbo aspektai. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Atmintis. Sprendimų priėmimas. Dėmesys. Emocijos ir jausmai. Stresas. Frustracija. Apšvietimas. Pagrindiniai Šviesos matavimo vienetai. Gamybinio apšvietimo klasifikacija. Apšvietimas. Dirbtinės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių projektavimas. Šiluminis komfortas. Pagrindinės charakteristikos. Žmogaus termoreguliacijos pagrindai. Šiluminės aplinkos įtaka žmogaus organizmui. Šiluminis komfortas. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Šiluminės aplinkos parametrų matavimas. Toksikologinis komfortas. Akustinis komfortas. Triukšmo prigimtis, sklidimas ir parametrai. Triukšmo poveikis žmogaus sveikatai. Akustinis komfortas. Apsauga nuo triukšmo. Individualios apsaugos nuo triukšmo priemonės. Apsauga nuo vibracijų. Darbinės veiklos projektavimo principai. Žmogaus galimybių ir ypatybių reikšmė sąveikos terpės projektavime. Mašinų, įrankių ir gaminių projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Saugos darbe norminiai aktai ir jų reikalavimų kontrolė. Saugos darbe organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugūs technologiniai procesai. Elektros srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjusiajam. Pavojingų situacijų elektros įrenginiuose susidarymo atvejų analizė. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Apsauga nuo statinės elektros ir žaibo. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Degimo ir sprogimo procesai. Gaisrinės saugos organizavimas. Gamybinių įmonių, technologinių procesų, įrenginių ir komunikacijų priešgaisrinė profilaktika. Gaisrų gesinimo budai. Gaisrų gesinimo technika: gaisrinis vandentiekis, pirminės gesinimo priemonės, automatinei gesinimo įrenginiai. Signalizacija ir ryšiai. Potencialiai pavojingi objektai ir įrengimai. Ekstremalių situacijų priežastys. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Laboratoriniai darbai: Apšvietimo tyrimas; Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu; Gamybinės aplinkos oro užterštumo mažinimas; Įnulinimo efektyvumo tyrimas; Rašytinės informacijos ergonomiškumo tyrimas; Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas; Statiniai antropometriniai matavimai; Triukšmo tyrimas; Žmogaus darbinės atminties galimybių tyrimas. Skaityti daugiau
Ergonomika (38)Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Rega. Kūno pojūčiai. Kalba. Psichofiziologinių savybių kitimas. Suvokimas. Atmintis. Dėmesys. Apsisprendimas. Mąstymas. Mokymasis ir išmokimas. Profesinis stresas. Pagrindinių žmogaus veiklos formų. klasifikacija. Energijos sąnaudos. Judesiai ir apkrovos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Profesinio perkrovimo sindromas. Judesių kontrolė. Regimoji informacija. Girdimoji informacija. Sistemos "Žmogus - mašina" suderinamumas. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrų tyrimas. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Šviesos technikos pagrindai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Skaityti daugiau