Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika>Ergonomikos referatai

Ergonomikos referatai (42 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biuro eskizinis projektas

  Biuro interjeras. Patalpų pasirinkimas. Darbo priemonės. Baldai. Darbo kėdė. Kiti biuro reikmenys. Darbo patalpos įrengimas. Sienos. Lubos. Grindys. Langai. Durys. Biuro apšvietos skaičiavimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-05
 • Darbo aplinka ir šiluminė aplinka

  Darbo aplinka. Blogai organizuotoje darbo vietoje. Dirbant racionaliai organizuotoje darbo vietoje. Darbo aplinka klasifikuojama taip. Šiluminė aplinka. Šaltis ir jo poveikis. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Cheminė aplinka. Kenksmingos medžiagos į organizmą patenka. Gamybinės dulkės. Oro grynumo analizė.
  Ergonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-30
 • Darbo higiena (3)

  Įvadas. Ergonomikos reikalavimai darbe. Darbo higienos principai. Išvados.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-01
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas. Patalpų Aprašymas. Patalpų apšvietimo apskaičiavimas. Patalpų Aprašymas. Ergonomiška darbo vieta. Darbo priemonės. Darbo stalas. Darbo kėdė. Displėjaus ekranas. Klaviatūra. Baldų ir šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-14
 • Darbo kabineto įrengimas, projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas (4)

  Kaip svarbu įrengti patogias darbo vietas. Vadovo kabineto parinkimas. Darbo priemonės. Kėdės. Lankytojo kėdės. Spinta. Kompiuteris. Minkštas kampas. Kabineto įrengimas. Apšvieta ir triukšmas. Šviestuvai. Durys. Darbo kabineto planas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-19
 • Darbo sąlygos organizacijose

  Darbo sąlygų samprata. Reikalavimai darbo sąlygoms. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ergonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-12-02
 • Darbo sauga dirbant su kompiuteriu

  Įvadas. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Patalpų apdaila. Projektavimas. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Darbo vietos organizavimas: Darbo vietos parametrai. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Reikalavimai apšvietai. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Higienos normos reikalavimai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrenginiai. Monitorius ir Klaviatūra. Mikroklimato parametrai. Mikroklimatas. Triukšmas ir vibracija. Darbo su kompiuteriu kontraindikacijos ir jų profilaktika. Darbo ir poilsio režimai.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Darbo su kompiuteriu ergonomika

  Ergonomikos mokslo samprata. Patalpų pasirinkimas ir įrengimas. Patalpų pasirinkimas. Patalpų įrengimas. Patalpų apdaila. Patalpos projektavimas. Darbo vietų išdėstymas. Reikalavimai įjungimo ir komutacinės įrangos instaliavimui. Darbo vieta. Darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Bendros sąvokos. Reikalavimai apšvietai. Elektromagnetinė spinduliuotė. Bendroji dalis. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Higienos normos reikalavimai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimai. Monitorius. Klaviatūra. Mikroklimato parametrai. Mikroklimatas. Triukšmas ir vibracija. Darbo su kompiuteriu kontraindikacijos ir jų profilaktika. Pagrindinės sąvokos.
  Ergonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-02-27
 • Darbo vietos ergonominiai reikalavimai

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominius parametrus. Darbo objektas – banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominiai parametrai. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika. Mikroklimatas. Apšvietimas. Elektromagnetinis spinduliavimas. Darbo patalpos parinkimas ir projektavimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įrenginiai. Banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-12-22
 • Darbo vietos projektavimas

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas. Darbo patalpa. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Triukšmas. Apšvietimas. Komfortas darbo vietoje. Darbo vieta. Darbas su kompiuteriu. Išvados. Apšvietimas. Legenda. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10).
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-05-08
 • Darbo vietų higieninis įvertinimas

  Darbdavio pareigos ir teisės, garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Darbo ir poilsio režimai. Poilsio vietos. Sanitariniai mazgai. Stovėjimo aikštelės ir kiemai. Vėdinimas ir temperatūra. Triukšmas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-24
 • Darbo vietų įranga ir buitinės sąlygos

  Įvadas. Ergonomika. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo aplinka. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. UAB "Senovė". Išvados. Priedas (1).
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) analizė autoservise

  Įvadas. Darbo tikslas – darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklės analizė autoserviso įmonėje ir inžinerinių sprendimų suprojektavimas rizikos veiksniui pašalinti ar sumažinti. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analitinė dalis. Bendras įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologiniai procesai ir įrenginiai. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) analizė. DSS valdymo schema įmonėje. Įsakymai dėl paskyrimo eiti pareigas ir pareiginės instrukcijos. Padalinių vadovų atsakomybė. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) įvadinės instrukcijos ir instruktavimas darbo vietose. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovavimo būdai, saugos ir sveikatos priemonių planavimas. Profesinės rizikos vertinimas ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklės pasas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos 2004 – 2008 metais. Projektinė dalis. Kenksmingų ir pavojingų rizikos veiksnių įvertinimas autošaltkalvio darbo vietoje. Priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklei gerinti, kenksmingų ar pavojingų veiksnių poveikiui sumažinti parinkimas. Vadybinės darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) prevencijos priemonės. Priemonių kenksmingų ar pavojingų veiksnių poveikiui sumažinti parinkimas. Fizikinio veiksnio poveikio pašalinimo techninis sprendinys. Kompresoriaus prieštriukšminių priemonių parinkimas. Nagrinėjamo objekto aprašymas. Triukšmo pašalinimo sprendinys. Kopmpresoriaus triukšmo lygių nustatymas. Garsą izoliuojančių gaubtų skaičiavimas. Skaičiavimų išvados. Išvados ir pasiūlymai.
  Ergonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-10-12
 • Ergonomika (15)

  Įvadas. Biuro patalpos. Darbo priemonės. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kliento kėdė. Monitorius. Klaviatūra. Spalvoto skenavimo, spausdinimo ir kopijavimo aparatas. Biuro spinta. Rūbų kabyklos. Laukiamojo komplektas klientams. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinka. Šviestuvų tipo ir kiekio parinkimas (kabineto bendro apšvietimo apskaičiavimas). Išvados.
  Ergonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-26
 • Ergonomika (17)

  Įvadas. Patalpos įrengimas. Sienos. Langai. Žaliuzės. Lubos. Šviestuvai. Grindų danga. Darbo priemonių parinkimas. Darbo stalas. Kėdė. Kompiuteris. Kiti atributai. Mikroklimatas. Triukšmas. Apšvietimas. Kabineto apšvietimo apskaičiavimas. Išvados. Priedas (1).
  Ergonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Ergonomika (19)

  Įvadas. Darbo priemonių parinkimas. Kėdės. Stalai. Spinta. Laukiamojo baldai. Kompiuteriai. Darbo patalpa. Darbo aplinka. Biuro baldų išdėstymo schema. Šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Ergonomika (23)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas. Apšvietimas. Išvados. Šviestuvų išdėstymo schema. Grafinis planas.
  Ergonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-07
 • Ergonomika (3)

  Patalpų aprašymas. Darbo priemonių išdėstymas ir aprašymas. Darbo aplinkos aprašymas. Apšvietimas ir jo apskaičiavimas. Biuro patalpos šviestuvų ir baldų išdėstymo schema. Žymėjimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Ergonomika (43)

  įvadas. Darbo vietos ergonominė analizė. Krovinių kėlimas rankomis. Darbo poza ir judesiai. Horizontali darbo poza. Darbo vietos projektavimas. Elementų išdėstymo darbo erdvėje įvertinimas. Sistema žmogus-mašina-aplinka ir jos elementų tarpusavio ryšiai. Ergonominiai sistemos ž- m- a rodikliai ir jų tarpusavio ryšys. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Ergonomika, referatas(11 puslapių)
  2010-05-17
 • Ergonomika dirbant kompiuteriu

  Įvadas. Ergonomika dirbant kompiuteriu. Darbo ir poilsio režimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-11
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po