Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika

Ergonomika (186 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas bei tobulinimo galimybės

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti, įvertinti savo darbo vietą (įmonėje UAB "HPS") ir palyginti rezultatus su kompiuterizuotos darbo vietos ergonominiais reikalavimais bei pasiūlyti kaip įmanoma juos patobulinti. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Darbo stalas ir papildoma įranga. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Pagrindiniai trūkumai ir privalumai. Ergonominiam darbo vietos tobulinimo pasiūlymai. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-23
 • Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas (2)

  Kabineto, su trimis kompiuterizuotomis darbo vietomis, įrengimas. Įvadas. Darbo užduotis. Patalpų aprašymas. Patalpos projektavimas. Darbo patalpos įrengimas. Patalpų apdaila. Darbo aplinka. Apšvietimas. Darbo priemonės ir jų aprašymas. Stalas. Kėdė. Kompiuteris. Skaičiavimai atlikti šviesos srauto skaičiavimo koeficiento metodu. Išvados. Legendos. Šviestuvų išdėstymo schema. Kabineto baldų išdėstymo schema.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimo praktika

  Registratoriaus darbo vieta darbo biržoje. Darbo vietos aprūpinimas. Programinė įranga. Aparatinė įranga. Ryšio su internetu tiekėjas. Baldai. Sąmata. Išlaidos įrengiant registratoriaus darbo vietą. Papildomos išlaidos, palaikančios registratoriaus darbo vietą penkiems metams. Išvados. Priedai (9).
  Ergonomika, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2006-09-04
 • Kompiuterizuotos skaityklos apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu

  Įvadas. Darbo eiga. Užduotis: apskaičiuoti bendrąjį kompiuterizuotos skaityklos apšvietimą liuminescencinėmis lempomis ir sudaryti šviestuvų išsidėstymo schemą. Patalpos parametrai. Skaičiavimai. Simbolių reikšmės. Kompiuterizuotos skaityklos išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-04
 • Medicininės ergonomikos istorija ir vertinimo metodai

  Įvadas. Ergonomikos sąvoka. Ergonomikos istorija. Problemos darbe ergonominiu požiūriu. Dabartinės medicininės ergonomikos tikslai ir įgyvendinimo metodai. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo metodai. Išvados.
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-05-14
 • Mokyklos vadovo darbo kabineto apšvietos apskaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu

  Apšvietos skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu. Įvadas. Ergonomika. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo atlikimo metodai. Darbo svarba. 1 kabineto dalis – direktoriaus kabinetas. Darbo eiga. 2 kabineto dalis – sekretorės kabinetas. Darbo eiga. Legendos. Mokyklos vadovo kabineto išplanavimas ir šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-02
 • Nuovargis darbe

  Įvadas. Nuovargis ir jo rūšys. Nuovargio požymiai. Nuovargio teorijos. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Nuovargis ir darbingumas. Stresas darbe padidina susirgimų riziką. Pervargimas. Nuovargio profilaktika. Interviu apie nuovargį. Išvados. Priedas.
  Ergonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-06-02
 • Ofiso darbo vietos išplanavimas

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Kabineto apšvietimas ir šviestuvų parinkimas. Darbo aplinka. Išvados. Schemos (2).
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-30
 • Ofiso darbo vietų išplanavimas, apšvietimo sistemos parinkimas

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Apšvietimas. Patalpos indekso, UF, MF, šviestuvų skaičiaus ir bendro apšvietimo įrengimų galios apskaičiavimas. Išvados. Priedai.
  Ergonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Ofiso darbo vietų išplanavimas, apšvietimo sistemos parinkimas (2)

  Įvadas. Įžanga. Apšvietimas. Rekomenduojamos kai kurių darbų apšviestumo normos. Patalpų aprašymas. Darbo vietų išdėstymas ir aprašymas. Apšvietimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-17
 • Patalpos apšvietimo sistemos projektavimas

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Patalpos apšvietimo projektavimas su programa "LITESTAR Litecalc 10". Suprojektuotos apšvietimo sistemos analizė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (18).
  Ergonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-07
 • Patalpos ir darbo vietos apšvietimas

  Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Bendros sąvokos. Reikalavimai apšvietai. Apšvietos įvertinimas.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-16
 • Patalpos projektavimas

  Įvadas. Ergonomika. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas. Apšvietimas. Išvados. Šviestuvų išdėstymo schema. Grafinis planas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Popieriaus smulkintuvai

  Įvadas. Tikslas surasti kuo daugiau informacijos apie pasirinktą įrenginį. Dėstymas. Hama SC 510L popieriaus smulkintuvas. Fellowes P-5M popieriaus smulkintuvas. Fellowes PS-57CS popieriaus smulkintuvas. Fellowes PS-77CS popieriaus smulkintuvas. Fellowes MS-460CS popieriaus smulkintuvas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ergonomika, referatas(7 puslapiai)
  2009-04-16
 • Specialisto kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika

  Įvadas. Kompiuterizuota darbo vietos įrengimo ergonominiai reikalavimai. Specialisto kompiuterizuotos darbo vietos aplinka. Darbo stalo parametrai. Kėdės parametrai. Kompiuterizuotos darbo vietos apšvietimas. Videoterminalo įrenginiai. Kompiuterio neigiamas poveikis sveikatai. Darbo ir poilsio organizavimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-11-12
 • Šviesos šaltiniai. Apšvietos skaičiavimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Šviesos teorijos. Elektromagnetinė teorija. Kvantinė teorija. Lempos. Apšvietos skaičiavimas.
  Ergonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-14
 • Transporto triukšmai

  Garsas. Garso stiprumas, aukštis ir dažnis. Triukšmas. Triukšmo šaltiniai mieste. Matavimo prietaisai ir triukšmo plitimas. Triukšmo šaltinių galingumo skaičiavimas. Triukšmo plitimo modeliai. Triukšmo neigiamo ekologinio poveikio ekonominis įvertinimas.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-21
 • Triukšmo lygio gyvenamojoje vietovėje nustatymas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas

  Triukšmo lygio gyvenamojoje vietovėje nustatymas. Užduotis. Nustatyti triukšmo lygį gyvenamojoje vietovėje ir palyginti jį su leistinais lygiais. Duota. Oktaviniai triukšmo šaltinių garso galingumo lygiai. Triukšmo susilpnėjimas ore. Leistini garso slėgio lygiai. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduotis Apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Duota. Lentelė skaičiavimas atlikti. Duomenys skaičiavimams.
  Ergonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-03
 • Vadovo kabineto įrengimas

  Įvadas. Projektuojamos patalpos aprašymas. Darbo priemonės. Stalas. Kėdė. Kompiuteris. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Laukiamojo baldai. Biuro spinta. Darbo patalpos įrengimas. darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Triukšmas. Apšvieta. Išvados. Grafinė dalis. Kabineto išplanavimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Legendos.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-08
 • Vėdinimo projektavimas. Apšvietos poligrafinėse įmonėse skaičiavimas

  Darbo tikslas: Suprojektuoti racionalias ir atitinkančias darbo saugos sąlygas, spaustuvių patalpas ir įrengimų išdėstymą konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti užsakymai (pobūdis ir apimtis). Atlikti reikiamo vėdinimo intensyvumo (oro kaitos) skaičiavimus konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti užsakymai (pobūdis ir apimtis). Įvertinti kenksmingas išskyras pasirinktuose technologiniuose procesuose. Darbo eiga. Duomenys. Sprendimas. Įrenginių parinkimas. Suprojektuotas įrenginių išsidėstymas. Suprojektuotas įrenginių išsidėstymas. Išskiriamos šilumos skaičiavimas. Išskiriamų vandens garų kiekio skaičiavimas. Rezultatai. Darbo tikslas: Suprojektuoti racionalias ir atitinkančias darbo saugos sąlygas spaustuvių patalpas ir įrenginių išdėstymą konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti darbai (pobūdis ir apimtis). Atlikti reikiamo apšvietimo skaičiavimus konkrečioms spaustuvių gamybinėms patalpoms, kuriose vykdomi iš anksto nustatyti darbai (pobūdis ir apimtis). Duomenys. Sprendimas. Technologijų ir įrenginių parinkimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas. Medžiagų ir produkcijos srautų projektavimas. Apšvietimo skaičiavimas. Bendrojo apšvietimo skaičiavimas. Vietinio apšvietimo spausdinimo mašinos zonoje skaičiavimas. Vietinio atspaudų kontrolės stalo apšvietimas. Rezultatai.
  Ergonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po