Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika

Ergonomika (186 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo vietos ergonomika: darbas kompiuteriu

  Kompiuterinės darbo vietos ergonominis vertinimas. Įvadas. Bendras ergonominis vertinimas. Kompiuterinė darbo vieta. Darbas ir poilsis. Mano darbo vieta. Jos antropometriniai matavimai. Ergonominis darbo vietos vertinimas. Išvados.
  Ergonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-07-17
 • Darbo vietos ergonominiai reikalavimai

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominius parametrus. Darbo objektas – banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominiai parametrai. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika. Mikroklimatas. Apšvietimas. Elektromagnetinis spinduliavimas. Darbo patalpos parinkimas ir projektavimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įrenginiai. Banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-12-22
 • Darbo vietos įrengimas

  Ergonomikos namų darbas. Įvadas. Skyrius - užduotis. Skyrius – argumentas. Darbo priemonių parinkimas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo patalpos reikalavimai. Apšvietimas. Grafinė dalis.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-05-19
 • Darbo vietos projektavimas

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas. Darbo patalpa. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Triukšmas. Apšvietimas. Komfortas darbo vietoje. Darbo vieta. Darbas su kompiuteriu. Išvados. Apšvietimas. Legenda. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10).
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-05-08
 • Darbo vietos projektavimas (2)

  Ergonomikos namų darbas. Įvadas. Darbo patalpos parinkimas. Darbo priemonės. Ergonomiška darbo vieta. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuota darbo vieta. Darbo patalpos įrengimas. Lubos. Sienos. Grindys. Langai. Durys. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Apšvieta. Triukšmas. Kabineto apšvietimui pasirinktų šviestuvų kiekis ir tipas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-15
 • Darbo vietos rengimas

  Įvadas. Darbo tikslas: suprojektuoti atitinkančią visus higienos normų reikalavimus darbo vietą, bet tuo pačiu išlaikyti estetinį bendrą vaizdą. Patalpos pasirinkimas bei išplanavimas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo patalpos apšvietimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-18
 • Darbo vietų higieninis įvertinimas

  Darbdavio pareigos ir teisės, garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Darbo ir poilsio režimai. Poilsio vietos. Sanitariniai mazgai. Stovėjimo aikštelės ir kiemai. Vėdinimas ir temperatūra. Triukšmas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-24
 • Darbo vietų įranga ir buitinės sąlygos

  Įvadas. Ergonomika. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo aplinka. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. UAB "Senovė". Išvados. Priedas (1).
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Darbo vietų išplanavimas, apšvietimo sistemos parinkimas

  Įvadas. Biuro interjeras. Rekomenduojamos kai kurių darbų apšvietimo normos. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo stalai. Darbo kėdės. Kompiuterizuota darbo vieta. Darbo patalpos. Grindys. Lubos. Sienos. Langai. Durys. Darbo aplinka. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Triukšmas. Apšvietimas. Pasirinktų šviestuvų kiekis ir tipas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) analizė autoservise

  Įvadas. Darbo tikslas – darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklės analizė autoserviso įmonėje ir inžinerinių sprendimų suprojektavimas rizikos veiksniui pašalinti ar sumažinti. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analitinė dalis. Bendras įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologiniai procesai ir įrenginiai. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) analizė. DSS valdymo schema įmonėje. Įsakymai dėl paskyrimo eiti pareigas ir pareiginės instrukcijos. Padalinių vadovų atsakomybė. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) įvadinės instrukcijos ir instruktavimas darbo vietose. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovavimo būdai, saugos ir sveikatos priemonių planavimas. Profesinės rizikos vertinimas ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklės pasas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos 2004 – 2008 metais. Projektinė dalis. Kenksmingų ir pavojingų rizikos veiksnių įvertinimas autošaltkalvio darbo vietoje. Priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklei gerinti, kenksmingų ar pavojingų veiksnių poveikiui sumažinti parinkimas. Vadybinės darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) prevencijos priemonės. Priemonių kenksmingų ar pavojingų veiksnių poveikiui sumažinti parinkimas. Fizikinio veiksnio poveikio pašalinimo techninis sprendinys. Kompresoriaus prieštriukšminių priemonių parinkimas. Nagrinėjamo objekto aprašymas. Triukšmo pašalinimo sprendinys. Kopmpresoriaus triukšmo lygių nustatymas. Garsą izoliuojančių gaubtų skaičiavimas. Skaičiavimų išvados. Išvados ir pasiūlymai.
  Ergonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-10-12
 • Degių skysčių garų pliūpsnio temperatūros nustatymas

  Darbo tikslas. Nustatyti degių skysčių pliūpsnio temperatūrą. Užduotis. Ataskaita. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-02-22
 • Ergonomika

  Antropometrija. Statiniai ir dinaminiai matmenys. Fizinės veiklos planavimo aspektai: biologinis, fiziologinis ir psichologinis požiūriai. Krovinio kėlimas, nešimas, stūmimas. Rekomenduojamas krovinių kėlimo ribos. Krovinių kėlimo rankomis įvertinimas. Projektavimo principai. Rankinio darbo priemonių konstravimo principai. Sistemos ergonominio projektavimo etapai. Objektų išdėstymas darbovietės teritorijoje. Ryšių ir aplinkos įvertinimas. Elementų išdėstymas darbo erdvėje. Darbo vietos detalus ergonominis įvertinimas. Informacijos atvaizdavimo priemonių įvertinimas. Valdymo elementų įvertinimas. Suderinamumas tarp valdymo elementų ir vaizduoklių. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos. Valstybinė priežiūra ir kontrolė. Atsakomybė už saugaus darbo normatyvinių aktų nevykdymą. Saugaus darbo organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, instruktavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Traumatizmo tyrimo metodai, rodikliai. Saugos užtikrinimo sistemos modelis. Saugos darbe užtikrinimo metodai. Aukšto slėgio indų ir aparatų eksploatacijos darbų sauga. Darbų sauga lituojant ir suvirinant. Elektros traumos ir smūgiai. Faktoriai, nusakantys sužalojimo el. srove sunkumą. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Žingsnio ir lietimo įtampos. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektrinė izoliacija, izoliuojančios normos ir kontrolė. Įžeminimas. Jo veikimo principas ir taikymo sritys. Įžemintuvų konstrukcijos ir tipai. Įžeminimo varžos normavimas ir kontrolė. Įnulinimas, jo veikimo principas ir taikymas. Pernešamieji elektros įrenginiai ir šviestuvai. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Apsauga nuo statinės elektros. Apsaugos priemonės eksploatuojant elektros įrenginius. Jonizuojančių spinduliavimų poveikis žmogui. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Dujų, garų, dulkių ir oro mišinių užsiliepsnojimo bei sprogimo ribiniai parametrai. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Civilinė sauga.
  Ergonomika, špera(13 puslapių)
  2005-06-27
 • Ergonomika (10)

  Ergonomikos namų darbai. Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo vietų aprašymas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Spinduliuotė. Apšvietimas. Apšvietimo parinkimas. Išvados. Schema.
  Ergonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-20
 • Ergonomika (11)

  Darbo patalpa. Darbo priemonės. Darbo aplinka – mikroklimatas. Apšvietimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-25
 • Ergonomika (12)

  Įvadas. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo aplinka. Apšvietimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Kabineto išplanavimas. Objektų pavadinimai. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-10
 • Ergonomika (13)

  Ergonomiška darbo vieta. Kiti reikalavimai. Apšvieta. Spinduliuotė. Apšvietimas. Mikroklimatas. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Išvados. Patalpos baldų išdėstymo projektas. Sutartiniai ženklai.
  Ergonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-23
 • Ergonomika (14)

  Įvadas. Darbo patalpos pasirinkimas. Darbo patalpos paskirtis. Darbo patalpos apibūdinimas. Patalpos įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Darbo stalai. Darbo kėdės. Kompiuterinė įranga. Kitų patalpos baldų parinkimas. Apšvietimas. Apšvietimo apskaičiavimas. Biuro darbo vietų išplanavimo eskizas. Sutartiniai žymėjimai.
  Ergonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-24
 • Ergonomika (15)

  Įvadas. Biuro patalpos. Darbo priemonės. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kliento kėdė. Monitorius. Klaviatūra. Spalvoto skenavimo, spausdinimo ir kopijavimo aparatas. Biuro spinta. Rūbų kabyklos. Laukiamojo komplektas klientams. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinka. Šviestuvų tipo ir kiekio parinkimas (kabineto bendro apšvietimo apskaičiavimas). Išvados.
  Ergonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-26
 • Ergonomika (16)

  Įvadas. Patalpų pasirinkimas. Patalpų įrengimas. Sienų apdaila. Lubos. Grindys. Darbo priemonės. Ergonomiška darbo vieta. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterinė darbo vieta. Darbo sąlygos. Apšvietimas. Šviestuvų kiekis ir tipas. Spinduliuotė. Mikroklimatas. Išvados. Priedai (2).
  Ergonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Ergonomika (17)

  Įvadas. Patalpos įrengimas. Sienos. Langai. Žaliuzės. Lubos. Šviestuvai. Grindų danga. Darbo priemonių parinkimas. Darbo stalas. Kėdė. Kompiuteris. Kiti atributai. Mikroklimatas. Triukšmas. Apšvietimas. Kabineto apšvietimo apskaičiavimas. Išvados. Priedas (1).
  Ergonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po