Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga>Ergonomika

Ergonomika (186 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas (5)

  Darbo tikslas: Išmatuoti garso slėgio lygį su garsą sugeriančia medžiaga ir be jos. Apskaičiuoti garso sugertį patalpoje su apdaila ir be jos. Nustatyti garsą sugeriančios apdailos efektyvumą, atlikti triukšmo analizę. Darbo atlikimo tvarka. Garso sugerties koeficiento reikšmės. Laboratorinio darbo ataskaita. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-11
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla įmonėje

  Įvadas. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės saugos ir sveikatos tarnybų ir samdomų tarnybų specialistams. Saugos ir sveikatos tarnybos steigimas įmonėje. Saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos įmonėje. Įmonės saugos ir sveikatos tarnybos specialistų teisės ir pareigos.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-21
 • Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimas

  Santrauka. Įvadas. Darbo vietos tyrimas. Darbuotojų veikla darbo vietoje. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Anketos sudarymas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Darbo stalas ir papildoma įranga. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Rekomendacijos. Darbo vietos gerinimo rekomendacijos. Išvados.
  Ergonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-30
 • Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimas (2)

  Įvadas. Bendra gamybos charakteristika. Darbo sąlygų vertinimo rezultatai. Darbo sąlygų ergonominis vertinimas. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Vertinimo rezultatai ir jų analizė. Priemonių darbo sąlygų gerinimui parinkimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2007-07-02
 • Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimas: UAB "Ateities vizija"

  Darbo patalpos ergonominis įvertinimas. Darbo vietos ir darbo priemonių išdėstymo analizė. Monitorius. Klaviatūra. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui . Rizikos analizė ir anketos įvertinimas. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas. Anketos rezultatų įvertinimas ir darbo sąlygų gerinimo parinkimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-16
 • Įmonės ergonominis įvertinimas

  Įvadas. AB "Alna" bendra charakteristika. Veiklos pobūdis. Vadovaujančių darbuotojų apžvalga. AB "Alna" organizacinės valdymo struktūros analizė. "Alna" organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė. Darbo pasidalijimo lygis. Darbų specializavimosi lygis. Kooperavimosi lygis. Standartizacijos lygis. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Valdomumo norma. Valdymo lygių skaičius. Koordinavimo mechanizmai. Formalizavimo lygis. Valdžios rūšių taikymas. Delegavimo lygis. Centralizacijos lygis. Formalios ir neformalios organizacijų santykis. Modernumo lygis. Pokyčių valdymas organizacijoje. Generalinio direktoriaus pozicijos organizacinis ergonominis įvertinimas. Naujos AB "Alna" organizacinės valdymo struktūros schema. Išvados.
  Ergonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-12-06
 • Jonizuojančioji spinduliuotė

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Naudojamas prietaisas. Formulės. Darbo atlikimo tvarka. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (3)

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Matavimų atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Išvados. Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė?Sugertosios, lygiavertės ir ekspozicinės apšvitos dozių matavimo vienetai. Apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Radioaktyviosios iškritos po atominių elektrinių avarijų.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-16
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (6)

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; beta dalelių srauto tankį, spinduliuojantį nuo objektų paviršiaus; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Priemonės. Laboratorinio darbo ataskaita. Gama spindulių lygiavertės dozės galios matavimas. Radionuklido 137Cs (cezio) savitojo aktyvumo medžiagose matavimas. Su arbata. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (8)

  PowerPoint pristatymas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančiosios spinduliuotės atsiradimo istorija. Jonizuojančioji spinduliuotė skirstoma. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Pagrindinės jonizuojančios spinduliuotės rūšys. Alfa dalelės. Beta dalelės. Neutronai. Rentgeno ir gama spinduliai. Jonizuojančios spinduliuotės matavimo vienetai. Sugertoji (absorbuotoji) apšvitos dozė (D). Lygiavertė apšvitos dozė. Efektinė apšvitos dozė. Ekspozicinė apšvitos dozė X. apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Spaustuvėse jonizuojanti spinduliuotė. Išvados.
  Ergonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-03-18
 • Judesių ir pozų ergonomika

  Įvadas. Darbo vietos ergonomika. Nugaros skausmai - neteisingo sėdėjimo pasekmė. Sėdėjimas vargina. Darbo kėdė. Geros darbo kėdės sėdynė. Darbo stalas. Atramos riešams ir klaviatūra. Grindys. Naudokimės visomis baldų galimybėmis. Ergonomiška darbo vieta pailgina aktyvų darbo laiką. Darbo ergonomika. Darbo erdvė. Išvados.
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-07
 • Judesių ir pozų ergonomika (2)

  Įvadas. Judesių ergonomika. Judesių vienalaikiškumas ir simetriškumas. Judesių taupumas. Judesių nepertraukiamumas ir tolygumas. Teisingas sunkių daiktų gabenimas. Darbo ritmingumas. Kontroliuojamieji ir laisvieji judesiai. Judesių tyrimas. Darbo vietos ergonomika. Pozų ergonomika. Normali stovimoji darbo poza. Normali sėdimoji darbo poza. Darbo erdvė. Išvados.
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Kavinės apšvietimas

  Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Apšvietos būdai ir sistemos. Matomumas. Spalvinis darbo aplinkos komfortas. Psichofiziologiniai spalvų efektai. Apšviestumo įtaka dirbančiojo būsenai. Rekomenduojami apšviestumo diapazonai atliekant įvairius darbus. Apšvietimo matavimas ir normavimas. Apšvietimo įvertinimas kavinėje "Energija".
  Ergonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-06
 • Kenksmingųjų dujų koncentracijos ore nustatymas

  Darbo tikslas: Universaliuoju dujų analizatoriumi nustatyti amoniako garų koncentraciją. Palyginti gautas koncentracijas su didžiausiomis leistinomis. Perskaičiuoti gautą koncentraciją tūrio procentais ir palyginti su mažiausia sprogia koncentracija. Darbo eiga. Išvada.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-01-23
 • Kompiuterio ir jo darbo vietos ergonominis vertinimas ir rekomendacijų jo gerinimui paruošimas

  Įvadas. Standartai ir kompiuterinės įrangos kokybė. Ergonominis vertinimas. Kėdės pasirinkimas. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Ergonominiai reikalavimai displėjams. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Ergonominiai reikalavimai klaviatūrai. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Ergonominio vertinimo kriterijai. Vertinimo rezultatai (rizika sveikatai). Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ergonomika, referatas(30 puslapių)
  2005-12-02
 • Kompiuterio įtaka žmogaus sveikatai

  Įvadas. Kompiuteris ir sveikata. Neigiama kompiuterio įtaka sveikatai. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų profilaktikai. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimai. Streso mažinimo priemonės. Veido ir kaklo srities odos pakenkimai. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Darbo vietos ergonomika. Darbo ir poilsio režimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-08
 • Kompiuterizuoto sekretorių kabineto įrengimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Pasirinkti įstaigai tinkančią patalpą, joje įrengti dvi ergonomiškas, kompiuterizuotas darbo vietas, išdėstyti baldus ir kitą įrangą, bei apskaičiuoti apšvietą - šviesos srauto panaudojimo metodu. Darbo patalpa. Patalpos dydis. Lubos, sienos, grindys, durys, langai. Darbo priemonės. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuotos priemonės. Darbo kambario pagalbiniai baldai. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Triukšmas ir vibracija. Elektromagnetinė spinduliuotė. Apšvietimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu. Baldų išdėstymo patalpoje schema. Šviestuvų išdėstymo schema. Ženklų reikšmės. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Ergonomika, referatas(17 puslapių)
  2010-05-03
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika

  Įvadas. Standartai ir kompiuterinės įrangos kokybė. Kompiuterizuotos darbo vietos higieninis įvertinimas. Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata ir jos pakenkimų profilaktika. Darbo vietos ergonomika. Mano darbo vietos įvertinimas pagal normas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-07
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika (2)

  Įvadas. Patalpos parinkimas. Patalpų apdaila. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Darbo aplinkos reikalavimai. Akustinis triukšmas. Šiluminė aplinka. Apšvietimas. Apšvietimo apskaičiavimas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2007-02-05
 • Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas

  Įvadas. Darbo vietą apibūdinantys duomenys. Darbo vietos rizikos vertinimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksnių planas. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą. Monitorius. Klaviatūra ir pelė. Darbo stalas ir papildoma įranga. Kėdė. Aplinka. Programinė įranga. Sveikatos apsauga. Darbo apiforminimas. Darbo vietos įvertinimas pagal ergonominius reikalavimus. Rekomendacijos darbo vietos tobulinimui ergonominiu požiūriu. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po